מכירה פומבית 6.4 Autographs of Russian Tsars, Archive Correspondence letters with S.S.Zinovyev, Princess Tarakanova
7.7.19 (הזמן המקומי שלך)
צרפת
 Le Park Palace Avenue de la Costa 98000, Monaco
המכירה הסתיימה

פריט 702:

ЦАРИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (1684-1727)
Письмо королю польскому, курфюрсту Фридриху ...

מחיר פתיחה:
7,000
הערכה:
8000€-10000€
עמלת בית המכירות: 30%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות: חתימות

Письмо королю польскому, курфюрсту Фридриху Вильгельму I , адресованное: «Пресветлейшему державнейшему королю и курфирсту любезнейшему брату другу и куму». Гданьск, 13 марта 1716 г.
1 л. 35х23 см.
Собственноручная подпись Екатерины I.
Екатерина выражает радость по поводу «счастливого
разрешения о бремени вашей государыни супруги ее
величества королеву...» и благодарит за то, что к «сей
вашей принцессе восприемницей избрать изволили».
Подпись: «Вашего королевского величества дружебно
охотная сестра приятельница и кума Екатерина».
Фридрих Вильгельм I (1688-1740) - второй король
Пруссии, курфюрст Бранденбурга c 1713 г., из
династии Гогенцоллернов. Зложил основы Пруссии как
самостоятельного государства в европейской политике и
создал предпосылки для её превращения в великую державу при
его сыне Фридрихе II Великом.
В 1712 г. познакомился с Петром I. Русский царь произвёл сильное
впечатление на Фридриха Вильгельма. Впоследствии оба монарха стали не
только союзниками, но также и друзьями.
13 марта 1716 г. в семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии
Доротеи Ганноверской родился четвёртый ребёнок - дочь, Филиппина Шарлотта (1716-
1801).
Происхождение: Коллекция Сергея Лифаря
EMPRESS OF RUSSIA CATHERINE I (1684-1727)
Letter to King of Poland and Elector Friedrich Wilhelm I with wording `To your Highness
sovereign king and
elector, dearest brother and friend.` Gdańsk, March 13, 1716
1 page. 35х23 сm. Handwritten signature of Catherine I.
Catherine expresses her joy regarding `happy being delivered of a child by your Majesty`s
spouse queen ` and thanks for `being appointed a Godmother of newborn Princess`.
End signature: your royal majesty`s sister, friend and godmother Ekaterina`.
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) – the Second King of Prussia, Brandenburg Crown Prince
(Elector) since 1713 from Hohenzollern dynasty. He founded Prussia as independent state in
European policy and laid basis for its future transformation into a great empire under his son
Friedrich II the Great.
He met Tsar Peter I in 1716. Russian Tsar greatly impressed Friedrich Wilhelm I. Later both
monarchs became allies and friends.
On March 13, 1716 the 4th child daughter Filipina Charlotte was born in the family of the
Prussian king Friedrich Wilhelm I and his spouse Sofia Dorothea of Hannover.
Provenance: Sergey Lifar’s collection.